Τελεσίδικη καταδίκη της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση για παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

(Scroll down for English version)Τον Ιούνιο του 2013 η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση απέλυσε εκδικητικά εργαζόμενη διερμηνέα και μέλος του ΣΒΕΜΚΟ, η οποία είχε εργαστεί ανασφάλιστη

Read more

Καταγγελία για το όργιο αυταρχισμού από την εργοδοσία της εταιρείας VresNET

Καταδικάζουμε τον εργοδότη της εταιρείας VresNET (εταιρεία τηλεφωνικού καταλόγου στην Καλλιθέα, Αθήνα) Ηρακλή Μπάμζα, ο οποίος απέλυσε έγκυο εργαζόμενη στον έβδομο μήνα εγκυμοσύνης και

Read more

Ψήφισμα συμπαράστασης στους απολυμένους του εστιατορίου “ΣΑΛΑΝΤΙΝ”

Το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΣΒΕΜΚΟ) μαζί με το Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών Εργαζομένων του Κλάδου του Επισιτισμού καταγγέλλει τις

Read more

Κάλεσμα Συμπαράστασης στη Δίκη κατά της Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδρασης

Η Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδραση , προνομιακός πάροχος υπηρεσιών διερμηνείας στις συνεντεύξεις ασύλου, απέλυσε εκδικητικά μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Βάσης Εργαζομένων σε Μ.Κ.Ο. (Σ.Β.Ε.Μ.Κ.Ο.) και ταυτόχρονα

Read more

ΜΕΤΑδραση – Δράση για την εκμετάλλευση της μετανάστευσης

ΜΕΤΑδραση Δράση για την εκμετάλλευση της μετανάστευσηςΣτις 27 Ιουνίου 2013, η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση προέβη στην εκδικητική απόλυση μέλους του ΔΣ του Σωματείου Βάσης Εργαζομένων

Read more