Jan 15 2019

Επόμενη συνέλευση Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, στις 6μμ- Λόντου 6

Αγαπητά μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη ανοιχτή τακτική συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, στις 6μμ, στο χώρο διεξαγωγής συνελεύσεων του σωματείου, Λόντου 6, Εξάρχεια, δεύτερος όροφος.
Θα συζητηθούν:
 • επόμενες δράσεις
 • οι εργασιακές εξελίξεις σε ΜΚΟ και παρεμβάσεις μας σε χώρους εργασίας
Η παρουσία σας είναι αναγκαία, καθώς έχουν αν συζητηθούν πολύ σοβαρά θέματα.
Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μ.Κ.Ο. – Σ.Β.Ε.Μ.Κ.Ο.

No responses yet

Jan 11 2019

Για την οργάνωση εργατικής διαδήλωσης το Σάββατο 16 Φλεβάρη 2019:

Ως εργατικά σωματεία, σε συνέχεια της προσπάθειάς μας για κοινή, οριζόντια συντονισμένη και οργανωμένη από τα κάτω δράση, με βασικό σταθμό την όλη κίνησή μας για τη διακλαδική απεργία της 1ης Νοέμβρη 2018, προχωράμε στην οργάνωση εργατικής διαδήλωσης το Σάββατο 16/2/19 στο κέντρο της Αθήνας.

Ήδη στις 7/1/19 οργανώσαμε μια σύσκεψη σωματείων, στην οποία πραγματοποιήθηκε μια ανοιχτή συζήτηση σε σχέση με την κίνηση αυτή, στην προοπτική του να πλαισιωθεί η όλη προσπάθεια και από άλλα εργατικά σωματεία. Το κάλεσμα στη σύσκεψη στις 7/1/19 βρίσκεται ΕΔΩ.

Μια νέα ανοιχτή σχετική σύσκεψη σωματείων θα πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη Δευτέρα 21/1/19 στις 7μμ στα γραφεία των ΣΥΒΧΨΑ, ΣΕΦΚ και ΣΒΕΜΚΟ (Λόντου 6, Εξάρχεια).

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα 14/1/19 στις 7μμ θα γίνει μια νέα συνάντησηστον ίδιο χώρο στην οποία μια ανοιχτή ομάδα εργασίας των σωματείων που ενδιαφέρονται για την οργάνωση της διαδήλωσης αυτής θα προσπαθήσει να συνδιαμορφώσει ένα σχέδιο κοινής ανακοίνωσης και αφίσας.

Κύριες αιχμές της διαδήλωσης, όπως και της προαναφερόμενης απεργίας μας (1/11/18), αποτελούν η διαχρονική μάχη μας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και το αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς και τις αμοιβές μας. Βέβαια, όπως αναφέραμε και στο αρχικό κάλεσμα, είναι ανοιχτό για όλα τα σωματεία που θα συμμετέχουμε να εμπλουτίσουμε την κίνηση αυτή και με τα όποια άλλα περιεχόμενα προκρίνουμε.

Επίσης, παράλληλα με την προσπάθειά μας για την οργάνωση εργατικής διαδήλωσης στην Αθήνα στις 16/2/19, απευθύνουμε κάλεσμα και σε εργατικά σωματεία, εργατικές-κοινωνικές συλλογικότητες και συναδέλφους-συναδέλφισσες από άλλες πόλεις της Ελλάδας να προχωρήσουν στην οργάνωση αντίστοιχων κινητοποιήσεων την ίδια μέρα.

Να δώσουμε μια δυναμική συνέχεια στους κοινούς αγώνες μας για τα εργατικά συμφέροντα και δικαιώματα, για τις ανάγκες, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας.

Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ)
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)
Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ)

No responses yet

Jan 07 2019

επόμενη συνέλευση: Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019, στις 6μμ,

Αγαπητά μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη ανοιχτή τακτική συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, την Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019, στις 6μμ, στο χώρο διεξαγωγής συνελεύσεων του σωματείου, Λόντου 6, Εξάρχεια, δεύτερος όροφος.
Θα συζητηθούν:
 • το κλείσιμο προγραμμάτων, οι ομαδικές απολύσεις στη ΜΚΟ Praksis 
 • συμμετοχή σας σε άλλες δράσεις  
 • οι εργασιακές εξελίξεις σε ΜΚΟ
Η παρουσία σας είναι αναγκαία, καθώς έχουν αν συζητηθούν πολύ σοβαρά θέματα.

* Οι συνελεύσεις του ΣΒΕΜΚΟ πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Τετάρτη στο χώρο διεξαγωγής συνελεύσεων του σωματείου, Λόντου 6 στα Εξάρχεια και είναι ανοιχτές. Προτρέπουμε τόσο τα μέλη μας όσο και όλους τους εργαζόμενους/-ες σε ΜΚΟ να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να παρακολουθούν τις συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την καλύτερη αλληλοενημέρωση όλων μας και τη συλλογικότερη λήψη αποφάσεων

Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μ.Κ.Ο. – Σ.Β.Ε.Μ.Κ.Ο.

No responses yet

Jan 07 2019

A mini-guide to workers’ rights

Facts and employers’ myths about labour status in NGOs
1. Dependent labour or lease contracting?
It is becoming all the more frequent that NGO employers demand their employees to self-insure
themselves, as if they were contractors.
Fact:
In the vast majority of cases, dependent labour status is implied: When an employee provides
services as demanded by their employer in terms of time, place and manner, their labour has a
dependent status.
Example: Full-time or part-time work at a place and time the employer determines, during which
the availability of the employee and the provision of services is what matters over the result of the
actual service provided.
Employees should be insured with IKA (Social Security), receive holiday bonuses, maternity leave
etc. as well as enjoy full access to leave days and severance payment, as provided by law.
Myth:
Donors do not oblige NGO managements to offer specific labour contracts to their employees. On
the contrary, all donors demand that NGOs funded by them abide with labour and insurance law.
Self-insurance is not “convenient” for any employee. It is only convenient for employers who
prefer precarious workers whom they can fire whenever they please without having to worry about
severance payment or any other obligations.
2. Receipt for professional expenses
Stipulated for employees who do not provide their services systematically but occasionally, namely
twice every six months. Therefore, this very frequently used status means uninsured -and illegallabour.
3.
Permanent vs Fixed-term contracts
NGO employers prefer fixed-term contracts to permanent employment.
Fact:
In reality, fixed-term contracts only facilitate the release and collection of funds. Successive fixedterm contracts are usually considered as one permanent-employment contract since the
employees cover the fixed and permanent needs each organisation has.
“Successive” are the contracts signed between the same employer and employee, with
the same -or similar- labour conditions and as long as no more than 45 days pass until
the two parties sign the new contract.
Permanent employment status is established with the uninterrupted employment under the same
employer for at least two years -regardless of contract renewals- or with at least three contract
renewals after the first contract is signed.
4.
Dismissal, termination of contract and severance payment
Every employee who provides dependent labour and has worked for more than a year for a certain
employer is entitled to severance payment when the contract is terminated. The amount due is
doubled if no timely notice has been given to the employee.
Who is entitled to severance payment? Employees with lease contracts in which -howeverdependent labour status is implied (see above, 1.) or with the termination of a fixed-term contract
as long as there is proof that the employee had been covering fixed and permanent needs (see
above, 3.).
5.
Null/illegal/unfair dismissal and revocation
Null
dismissal occurs when no timely written notice or severance payment is given to the sacked
contract worker. In this case, the employer is obliged to revoke the dismissal and pay delinquency
(overdue) salaries to the employee.
Illegal is the dismissal of protected members of trade unions, women on maternity leave and
employees on their annual leave.
Unfair dismissal occurs when the action does not objectively serve the interest of the company
and especially when done on grounds of vindictiveness (against syndicalist action, organising at
the workplace, participation in strike or abstention from work).

6. Holiday and leave bonuses
The payment of bonuses is mandatory to all employees who provide dependent labour (again:
regardless of the contract type they have actually signed). Delay in the payment of Christmas and
Easter bonuses threatens the employer with legal sanctions.
7.
Payment delay
Payment delay occurs all too often in NGOs with the excuse usually being that timely payment is
conditioned by the donor’s funding.
Fact:
NGO management and employers are the sole responsible part for timely payment of their staff,
regardless of funding status.
Myth:
Employees are not supposed to address to their company’s donors to receive their salary.
8.
Volunteerism or unpaid and uninsured labour
Volunteerism is
: the voluntary participation in NGO-run activities for a specific period of time,
depending on each person’s availability.
Volunteerism is not: the unpaid yet obligatory presence of employees in their company’s
“obligations” (events, training seminars, conferences etc.) outside of working times. NGO job
advertisements which seek “volunteer programme manager” or “humanitarian studies degree
holder for daily 8-hour voluntary service” are in reality looking for black-market and uninsured
labour.
9.
Is whatever I agree to sign in my contract legally binding?
Most labour law provisions are mandatory hence more powerful than possible unfair stipulations in
a two-party contract. To put it more simply, unfair labour conditions set forth in a contract are not
legally binding for an employee, even if they have signed the contract.
Example: Even if an employee agrees to sign a contract which stipulates that they will only receive
salary according to funding flow, that they are not entitled to severance payment/maternity leave
etc. they are not legally bound by signing such a contract. On the contrary, they can claim their
labour rights and demand a recognition of their real status of work.

10. Are there bosses in NGOs after all?
As long as NGO workers do not determine our salaries and conditions of labour, as long as we
keep being intimidated and psychologically threatened to work uninsured and unpaid, there will
always be bosses. Even if it is presented as “management” vis-à-vis “volunteers”, we are always
the employees and they always remain our employers.
11.
Participation in trade unions
Freedom of syndicalist and trade union action as a constitutionally enshrined right is the result of
our collective struggle and demands. No employer shall ever impede their employees from
participating in trade unions. Union members who organise for the improvement of their workplace
are protected against employer vindication. The union can and will intervene in the event of
vengeful targeting against employees or “name-and-shame” practices.

No responses yet

Dec 25 2018

Επόμενη Έκτακτη Συνέλευση ΣΒΕΜΚΟ – Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου

Αγαπητά μέλη,
Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη ανοιχτή έκτακτη συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη βδομάδα, την Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2019, στις 6μμ, στο χώρο διεξαγωγής συνελεύσεων του σωματείου, Λόντου 6, Εξάρχεια, δεύτερος όροφος.
Θα συζητηθούν:
 • το κλείσιμο προγραμμάτων, οι ομαδικές απολύσεις στη ΜΚΟ Praksis και η τριμερής συνάντηση ΣΒΕΜΚΟ, Praksis και υπουργείου στις 08/01/2019
 • συμμετοχή σας σε άλλες δράσεις  
Η παρουσία σας είναι αναγκαία, καθώς έχουν αν συζητηθούν πολύ σοβαρά θέματα.

* Οι συνελεύσεις του ΣΒΕΜΚΟ πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Τετάρτη στο χώρο διεξαγωγής συνελεύσεων του σωματείου, Λόντου 6 στα Εξάρχεια και είναι ανοιχτές. Προτρέπουμε τόσο τα μέλη μας όσο και όλους τους εργαζόμενους/-ες σε ΜΚΟ να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να παρακολουθούν τις συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την καλύτερη αλληλοενημέρωση όλων μας και τη συλλογικότερη λήψη αποφάσεων

No responses yet

Dec 21 2018

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

 

PRAKSIS 1η 

Την  Πέμπτη 29/11, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΚΟ PRAKSIS θέτει ξαφνικά σε εφαρμογή την απόφαση της εταιρίας να σταματήσει την ενασχόλησή της με τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ανακοινώνοντας μέσω mail στο προσωπικό της το κλείσιμο των ξενώνων που διατηρεί από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Τις επόμενες μέρες μέλη της διοίκησης της PRAKSIS πραγματοποιούν επισκέψεις στους ξενώνες που ενημερώνουν τους/τις εργαζόμενους/ες οι οποίοι/ες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ για την απόφαση αυτή και προσπαθούν να παρουσιάσουν 176 παράνομες ομαδικές απολύσεις σαν νόμιμη διαδικασία που προκύπτει από το κλείσιμο ενός από τα προγράμματα που διατηρεί η εταιρία, ενώ παράλληλα δεν λαμβάνει καμιά δέσμευση για τα άτομα που φιλοξενούνται στους ξενώνες. Την ίδια στιγμή μέσω των Μ.Μ.Ε. επιχειρεί να αποποιηθεί όλων των ευθυνών της σε σχέση με την απόφαση αυτή και να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο επικοινωνιακά στο οποίο θα προχωρήσει απερίσπαστη στην υλοποίησή της κατηγορώντας τους κρατικούς φορείς για ασυνέπεια σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις κάτι που συνειδητοποίησε δυστυχώς πρόσφατα.

 

PRAKSIS 2η (ΔΟΜ)

Την ίδια περίοδο διαρροές από τα υπουργεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και μεταναστευτικής πολιτικής ενημερώνουν την κοινή γνώμη πως ‘’παρακολουθούν στενά την υπόθεση’’ και ‘’διαβεβαιώνουν πως θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να μη βρεθεί στο δρόμο κανένα παιδί και κανένας εργαζόμενος’’. Σαν αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών στις 13 Δεκεμβρίου η αναπληρώτρια υπουργός  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου ανακοινώνει με ανακούφιση ότι η PRAKSIS και ο ΔΟΜ, προφανέστατα επιδεικνύοντας  εξαιρετικά αντανακλαστικά και αυτοματισμούς και εξαντλώντας τις φιλεργατικές τους ευαισθησίες και το ανθρωπιστικό τους ενδιαφέρον, συμφώνησαν,  σε ένα βράδυ, ο τελευταίος να αναλάβει την λειτουργία των ξενώνων από την αρχή του 2019 δεσμευόμενος μάλιστα πως θα απορροφήσει την πλειονότητα των υπό απόλυση εργαζομένων. Το κράτος  μέσω του αρμόδιου υπουργείου έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις εμπλεκόμενες ΜΚΟ και μέσω μιας προσεκτικής φρασεολογίας ουσιαστικά δίνει λευκή επιταγή σε παλιούς και νέους εργοδότες να διαμορφώσουν τις συνθήκες της ‘’μετάβασης’’ του επιχειρησιακού καθεστώτος πίσω από κλειστές πόρτες και φυσικά χωρίς αυτή η διαδικασία να εμπεριέχει τους/τις εργαζόμενους/ες σε κανένα σημείο. Αυτοί/ες άλλωστε θα πρέπει να νιώθουν ευγνωμοσύνη που μερικοί/ες εξ αυτών θα διασωθούν χάρη στη σωτήρια συνεργασία κράτους και αφεντικών.

Αυτό είναι το σενάριο που παρακολουθούμε να εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες μπροστά μας σαν εργαζόμενοι/ες στις ΜΚΟ. Η PRAKSIS έχοντας αποφασίσει να απεμπλακεί από τους ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων έχει να διαχειριστεί την καυτή πατάτα των 176 παράνομων ομαδικών απολύσεων  και τη μη αναγνώριση της πραγματικής σχέσης εργασίας των εργαζομένων της έχοντας ήδη εις βάρος της μια δικαστική απόφαση που δικαιώνει συναδέλφισσα-εργαζόμενη σε ξενώνες, αναγνωρίζοντας πέραν των άλλων το εξαρτημένο της εργασίας και τις συνεχόμενες συμβάσεις ως αορίστου. Για να το πετύχει αυτό έχει στήσει ένα κλίμα τρομοκρατίας των εργαζομένων μέσω του αιφνιδιασμού, έχοντας συμφωνήσει τη διάδοχη κατάσταση  με τον ΔΟΜ προσπαθώντας να επιβάλει το ψευτοδίλημμα στους/στις  εργαζόμενους/ες της αποδοχής αυτής της κατάστασης ή της λήξης της σύμβασης τους. Στη διαδικασία αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το κράτος που στην ουσία παρέχει θεσμική κάλυψη σε μια τελείως αδιαφανή και μεροληπτική διαδικασία εις βάρος των εργαζομένων ενώ παράλληλα νομιμοποιεί την πρωτοφανή παράλειψη εκπροσώπησης των εργαζομένων στο διάλογο για τη μετάβαση του επιχειρησιακού καθεστώτος.

Στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι/ες καλούνται από την εργοδοσία με τις πλάτες των κρατικών φορέων να παραιτηθούν των δικαιωμάτων της σύμβασης αορίστου χρόνου που θα πρέπει να διεκδικήσουν η οποία προκύπτει από τις διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που τους επιβάλλονταν ενώ κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της οργάνωσης και να απαλλάξουν την  PRAKSIS από την καταβολή των αποζημιώσεων ή τον ΔΟΜ από τη αποδοχή της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου. Ταυτόχρονα δεν παρέχεται καμία διασφάλιση προς αυτούς/ές όσο αναφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας καθώς ο καινούργιος εργοδότης θα τους υποβάλλει σε διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να προβεί στην πρόσληψή τους. Ταυτόχρονα ήδη έχει ανακοινωθεί ότι δυο από τους ξενώνες δεν εμπεριέχονται σε αυτή τη διαδικασία και θα κλείσουν οριστικά. Με λίγα λόγια επικρατεί ένα θολό τοπίο που εξυπηρετεί αποκλειστικά την εργοδοσία και πιθανότατα για όσους/ες συνεχίσουν θα πρόκειται για μια μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας τους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως οι εξελίξεις αυτές και ο αιφνιδιαστικός τρόπος με τον οποίον κινείται η PRAKSIS αποτελεί μια ακόμα βίαιη παρέμβαση στις ζωές των ασυνόδευτων ανηλίκων που βλέπουν άλλη μια φορά το πλαίσιο τους να αποσταθεροποιείται. Το αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που δημιουργείται και η πιθανότητα κάποιοι/ες από αυτούς/ές να βρεθούν σε camps συνιστά άλλη μια κακοποίηση σε βάρος τους. Η αλληλεγγύη μας στους/στις ανήλικους/ες ασυνόδευτους/ες πρόσφυγες είναι δεδομένη και όλοι/ες μας, όπως και στη καθημερινή πρακτική μας στο χώρο εργασίας, έτσι και τώρα πρέπει να διεκδικήσουμε ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο φιλοξενίας των ατόμων αυτών.

Το ΣΒΕΜΚΟ προσπαθώντας να ρίξει φως στις μεθοδεύσεις της PRAKSIS κάλεσε σε τριμερή συνάντηση στο υπουργείο εργασίας στις 17/12 με την διοίκηση της ΜΚΟ παράλληλα με στάση εργασίας σε όλες τις ΜΚΟ της Αθήνας. Η διοίκηση της PRAKSIS απέφυγε την συνάντηση αυτή.  Για το λόγο αυτό το σωματείο προχώρησε σε πρόταση διμερούς συνάντησης για τις 18/12 με το υπουργείο με σκοπό να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και να τους θέσει προ των ευθυνών τους και σε νέα στάση εργασίας. Στη συνάντηση αυτή ο γενικός γραμματέας του υπουργείου εργασίας Αντρέας Νεφελούδης δήλωσε με ξεκάθαρο και εμφατικό τρόπο την άγνοια του γύρω από τα επείγοντα ζητήματα που του έθεσε το σωματείο και αφορούν την εργασιακή σχέση των εργαζόμενων στην PRAKSIS και τους όρους με τους οποίους γίνεται η επιχειρηματική συναλλαγή μεταξύ των δύο οργανώσεων και δεσμεύτηκε να μας απαντήσει ‘’αφου διερευνήσει την υπόθεση και συνεκτιμήσει την πολιτική βούληση και την κατάσταση’’. Επιπλέον το ΣΒΕΜΚΟ έχει αποστείλει γραπτό αίτημα σε PRAKSIS και ΔΟΜ να αποσαφηνίσουν τους όρους και το καθεστώς της μεταξύ τους συμφωνίας.

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στους ξενώνες της PRAKSIS το τελευταίο διάστημα είναι ενδεικτικό του παιχνιδιού που παίζεται τα τελευταία χρόνια σε βάρος μεταναστών και εργαζομένων οι οποίοι θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους και των πολιτικών συμφερόντων. Οι κινήσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι χαρακτηριστικές του κυνισμού των ΜΚΟ που μόνο στόχο έχουν το οικονομικό και πολιτικό συμφέρον αλλά ταυτόχρονα και της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα από κράτος και οργανώσεις.

 Ο αγώνας των συναδέλφων στους ξενώνες είναι αγώνας που αφορά όλους και όλες τους/τις εργαζόμενους/ες στις ΜΚΟ καθώς σε περίπτωση που περάσει η μεθόδευση αυτή της εργοδοσίας νομιμοποιείται η καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και η υποβάθμιση του ρόλου μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τις ζωές μας. Οι εργαζόμενοι/ες δεν πρέπει να εμπιστευτούν την τύχη τους ούτε στα αφεντικά και φυσικά ούτε να περιμένουν την παρέμβαση της υπουργού που σαν από μηχανής θεός θα έρθει να τους σώσει αλλά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και μέσα από συλλογικό αγώνα στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης να υπερασπιστούν αυτά  που τους ανήκουν και τα οποία σε μια βραδιά προσπαθούν να τους κλέψουν.

No responses yet

Dec 17 2018

Ενημέρωση από την τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας

Η συνάντηση σήμερα δεν έγινε με υπαιτιότητα της εργοδοσίας της PRAKSIS, η οποία ζήτησε αναβολή. Το σκεπτικό τους ήταν ότι μετά από τις τελευταίες εξελίξεις εκλείπουν οι λογοι της σύσκεψης.  Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό σε κλήση για τριμερή συνάντηση, με διαφορετικό όμως περιεχόμενο συζήτησης την προηγούμενη φορά.

Η θέση του Σωματείου μας όμως είναι ότι έχουμε πολλά να πούμε, καθώς το τοπίο της αποκαλούμενης μετάβασης είναι θολό, καθώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις γαι τη συνέχιση της εργασίας των συναδέλφων και επιπλέον σε περίπτωση απόλυσης, έχουμε να θυμίσουμε την απαγόρευση των ομαδικών απολύσεων και την καταβολή των ανάλογων αποζημιώσεων.

Έχει οριστεί διμερής συνάντηση με το Γ.Γ. κο Νεφελούδη, την Τρίτη 18/12 στις 15:00, κατά τη διάρκεια της οποίας το Σωματείο μας έχει κηρύξει και στάση εργασίας, για να μπορέσουν να παρευερεθούν οι συνάλφισσες/οι στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο.

 

No responses yet

Dec 17 2018

Κήρυξη σε τρίωρη στάση εργασίας, Τρίτη 18/12/2018-συνέλευση Τετάρτη 19/12

Αγαπητά μέλη,

Το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, από τις 14:30 έως τις 17:30, σε όλες τις δομές των ΜΚΟ στην Αττική , σε ένδειξη αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας για τις ομαδικές απολύσεις που πρόκειται να επιβληθούν στους εργαζόμενους/ες των ξενώνων ασυνόδευτων ανηλίκων της ΜΚΟ Praksis μετά την ανακοίνωση της σχετικά με ανάκληση λειτουργίας τους.

Στη στάση εργασίας καλούμε όλους/όλες τους/τις εργαζόμενους/-ες στις παντός τύπου ΜΚΟ (ΑμΚΕ, σωματεία, κλπ.) ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν μέλη του ΣΒΕΜΚΟ.

Η συμμετοχή δε σε προκηρυγμένη στάση εργασίας και εν γένει οι συνδικαλιστικές ελευθερίες προστατεύονται από το νόμο και τυχόν εκδικητικότητα του εκάστοτε εργοδότη.

Συγχρόνως, σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη ανοιχτή συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη βδομάδα, την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου, στις 6μμ, στο χώρο διεξαγωγής συνελεύσεων του σωματείου, Λόντου 6, Εξάρχεια, δεύτερος όροφος.

Θα συζητηθούν:
 • οι εργασιακές εξελίξεις σε ΜΚΟ 
 • το κλείσιμο προγραμμάτων, οι ομαδικές απολύσεις στη ΜΚΟ Praksis
 • οργάνωση παρεμβάσεων μας σε χώρους εργασίας 
 • στόχευση επόμενων δράσεων
Η παρουσία σας είναι αναγκαία, καθώς έχουν αν συζητηθούν πολύ σοβαρά θέματα.

No responses yet

Dec 14 2018

Κήρυξη στάσης εργασίας_Δεύτερα 17/12/2018, 11:00-16:00 και παράσταση έξω από το Υπουργείο

Καλούμε όλες/ους τους εργαζόμενους/εργαζόμενες σε ΜΚΟ στην Αττική: 

– Να στηρίξουν την ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που κηρύσσει το ΣΒΕΜΚΟ σε όλες τις ΜΚΟ την Δευτέρα 17/12/2018 από τις 11.00 έως τις 16.00 και να συμμετάσχουν σε ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στις 12:00 έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης Υπουργείου Εργασίας – ΣΒΕΜΚΟ – PRAKSIS που θα πραγματοποιηθεί στις 12:30.

No responses yet

Dec 11 2018

Ο ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ-αλληλεγγύη στο ΣΣΜ.

αναδημοσίευση από το site του σωματείου σερβιτόρων μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού (http://somateioserbitoronmageiron.blogspot.com/ )
Ο ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ
Το Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και Λοιπών Εργαζομένων του Κλάδου του Επισιτισμού (ΣΣΜ) δεν έχει καμία σχέση με τον κλασσικό καθεστωτικό συνδικαλισμό που όλοι γνωρίζουμε. Εδώ και έντεκα  χρόνια λειτουργούμε οριζόντια και ισότιμα, μακριά από λογικές ανάθεσης και ιεραρχίες και διεκδικούμε τα εργατικά μας δικαιώματα και τα δεδουλευμένα συναδέλφων, μέσα από παρεμβάσεις σε μαγαζιά, μοιράσματα κειμένων, θεσμικές και κινηματικές παρεμβάσεις. Σε αυτή τη διαδρομή τα έχουμε βάλει με μικρούς και μεγάλους εργοδότες, από μικρές επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν μέχρι μεγάλες αλυσίδες (π.χ. Everest) και έχουμε έρθει αντιμέτωποι με απειλές, μπράβους της νύχτας και αφεντικά που οπλοφορούσαν.
Οι αλυσίδες εστίασης, τα «σκληρά» αφεντικά της νύχτας και οι ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων φαίνεται ότι κατανοούν καλύτερα τον ταξικό τους ρόλο σε αυτές τις διαμάχες, αφού σε δεκάδες περιπτώσεις μέχρι σήμερα δεν επιχείρησαν τη σπίλωση του σωματείου μέσα από τη νομική οδό. Παραδόξως, ήταν τα «εναλλακτικά» αφεντικά -από πιάτσες που παριστάνουν ότι «ευαίσθητα» αφεντικά και εργαζόμενοι έχουν κοινά συμφέροντα- αυτά που ξεκίνησαν την προσπάθεια ποινικοποίησης της δράσης του ΣΣΜ.
Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, με τη λήξη των παρεμβάσεων και της διεκδίκησης δεδουλευμένων, ενσήμων αλλά και  επαναπροσλήψεων συναδέλφων στα μαγαζιά Σαλαντίν και Βοτανοπωλείο, το ΣΣΜ ενημερώθηκε ότι είχε ξεκινήσει προανάκριση για τα αδικήματα  της απόπειρας εκβίασης με απειλή βλάβης της επιχείρησης και ηθικής αυτουργίας στην παραπάνω απόπειρα εναντίον 7 μελών του. Οι μηνυτήριες αναφορές είχαν γίνει από τα αφεντικά του Σαλαντίν και του Βοτανοπωλείου και την υπόθεση είχε αναλάβει τότε το Τμήμα Προστασίας  του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος!
Τον Ιανουάριο του 2014 ξεκίνησε ένας εργατικός αγώνας στο μεζεδοπωλείο Σαλαντίν στον Κεραμεικό, όταν 3 μέλη του σωματείου απολύθηκαν εκδικητικά και διεκδίκησαν την επαναπρόσληψή τους, τα δεδουλευμένα και την πραγματική τους ασφαλιστική κάλυψη. Οι συνάδελφοι, αφού κατέθεσαν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, το ΙΚΑ, αλλά και αγωγή στα αστικά δικαστήρια, επέλεξαν να κινηθούν δημόσια και συλλογικά, σε κινηματικά πλαίσια, προκειμένου να κερδίσουν τις νόμιμες διεκδικήσεις τους. Το ΣΣΜ, αλληλέγγυο στα μέλη του, έκανε παρεμβάσεις έξω από το μαγαζί και μοίραζε κείμενα σε εργαζόμενους και κατοίκους του Κεραμεικού. Στα πλαίσια της θεσμικής διάστασής του και μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου, 3 μέλη του Δ.Σ. επικοινώνησαν με τον ιδιοκτήτη του Σαλαντίν, έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού, προκειμένου να υπερασπιστούν τις διεκδικήσεις των συναδέλφων.
Τον Απρίλιο του 2014 απολύθηκε συναδέλφισσά μας από το μαγαζί Βοτανοπωλείο στα Πετράλωνα. Το ΣΣΜ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εργοδότη για να εκθέσει τις νόμιμες απαιτήσεις της εργαζόμενης, που αφορούσαν στην πραγματική σχέση εργασίας και όχι σε αυτή που ψευδώς ο εργοδότης είχε δηλώσει. Καθώς το αφεντικό καθυστερούσε σκοπίμως να απαντήσει, η συνάδελφος έκανε καταγγελία στο ΙΚΑ και κίνησε την αυτόφωρη διαδικασία για τη μη καταβολή του Δώρου Πάσχα. Το σωματείο ταυτόχρονα κάλεσε σε παρέμβαση διαμαρτυρίας έξω από το συγκεκριμένο μαγαζί, δείχνοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη και τη στήριξή του στην εργαζόμενη.  Η υπόθεση, όσον αφορά τα δεδουλευμένα της,  λύθηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό ανάμεσα στον εργοδότη και την εργαζόμενη, που έλαβε χώρα μία ημέρα πριν το προκαθορισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας. Όπως στην υπόθεση του Βοτανοπωλείου  η εργοδοσία αναγνώρισε τις οφειλές της και κατέβαλε τα χρωστούμενα στη συναδέλφισσα, έτσι και στην περίπτωση του Σαλαντίν οι 3 εργαζόμενοι, μέλη του ΣΣΜ, δικαιώθηκαν δικαστικά και τους αναγνωρίστηκε το ποσό των δεδουλευμένων που διεκδικούσαν.
Παρ’ όλα αυτά, όσο διαρκούσε ο διεκδικητικός αγώνας στο Βοτανοπωλείο, το αφεντικό κατέφυγε στην Ασφάλεια για να δηλώσει ότι απειλείται. Λίγες μέρες αργότερα πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ και η «εναλλακτική» εργοδοσία του Σαλαντίν, για να πει με τη σειρά της ότι εκβιάστηκε και απειλήθηκε. Αντί να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία μετά τις καταθέσεις, να πάει η υπόθεση στον εισαγγελέα και να ενημερωθεί το σωματείο, η Ασφάλεια ανέλαβε για 2 μήνες τουλάχιστον να συλλέξει πληροφορίες για το ΣΣΜ, τις δράσεις του, το καταστατικό, τα γραφεία του και τις δημοσιοποιήσεις του στο διαδίκτυο (στοιχεία της δικογραφίας). Η συνεργασία αυτή, δικαστικού συστήματος και αστυνομίας, καμιά εντύπωση δε μας προκαλεί, αντίθετα αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα, ανάμεσα στα τόσα, που καταδεικνύει το ρόλο της δικαιοσύνης στον καπιταλισμό. Και αυτός δεν είναι άλλος από το να φράζει κάθε εστία αντίστασης και αγώνα, μικρού ή/και μεγάλου, προς παραδειγματισμό των υπολοίπων αφενός και  για τη διαρκή διατήρηση και υπεράσπιση των συμφερόντων κράτους και κεφαλαίου αφετέρου.
Σχετικά με την ποινικοποίηση του συνδικαλισμού βάσης υπάρχει διαθέσιμη μπροσούρα, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την παραπάνω υπόθεση –καθώς και διάφορες άλλες- και βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στη σελίδα της Εργατικής Ομοσπονδίας Βάσης: https://ergova.wordpress.com/
Φαίνεται πως η δράση μας και οι καθημερινοί μας αγώνες ενοχλούν τα αφεντικά του κλάδου, αλλά και τους μηχανισμούς του κράτους. Με την επιδιωκόμενη ποινικοποίηση του ΣΣΜ αφενός ελπίζουν ότι θα μας κάμψουν οικονομικά και θα μας απονομιμοποιήσουν στα μάτια της κοινωνίας και αφετέρου νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και θα το ξανασκεφτούμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει, δρώντας στο κινηματικό πλαίσιο που μέχρι στιγμής κινούμαστε. Μπορεί να ελπίζουν ότι θα ξεχάσουμε τη μαύρη εργασία, τα απλήρωτά μας μεροκάματα, τις εξευτελιστικές συνθήκες που επικρατούν όχι μόνο στο κλάδο μας, αλλά συνολικά σε όλους τους χώρους δουλειάς. Απέναντι σε όλα αυτά εμείς δηλώνουμε ευθαρσώς ακόμα πιο πεισμένοι και αποφασισμένοι, συλλογικά και οργανωμένα, ότι θα εντείνουμε τον αγώνα μας, μέχρι την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ,
ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Οργανωνόμαστε στα Σωματεία Βάσης για να αντισταθούμε στην υποτίμηση των ζωών μας από τα αφεντικά, το κράτος και τους κατασταλτικούς τους μηχανισμούς.
Καλούμε σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην εκδίκαση της υπόθεσης,
την Πέμπτη 13 Δεκέμβρη στις 9:00 π.μ. (κτίριο 12, αίθουσα 1) στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

No responses yet

Older Entries »

css.php