Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!- Δράση Οικονομικής ενίσχυσης του σωματείου

Ενάντια στο νέο πιστοποιητικό κοινωνικών φονημάτων στηρίζουμε υλικά, ηθικά και πολιτικά τον αγώνα του σωματείου βάσης εργαζομένων των ΜΚΟ. Με τη βοήθεια της ομάδας

Read more

Διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση του Μητρώου Μελών ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ και ΣΒΕΨΥΚΟΙ)

Διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση του Μητρώου Μελών ΜΚΟ από το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων σε ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ) και το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στο

Read more

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ

Οι υπουργικές αποφάσεις για το νέο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων Από την άνοιξη και εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Read more

Η “χαμένη τιμή” των εργαζομένων σε ΜΚΟ ή πώς ξαναγεννιέται το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και που μπορεί να οδηγήσει

“ Την Πέμπτη 21/01/2021, μου ανακοινώθηκε τηλεφωνικώς από τον φορέα Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο Νόστος  η καταγγελία της σύμβασης μου. Ο επίσημος ”σπουδαίος” λόγος της απόλυσης μου

Read more