Νέα καταγγελία κατά της ΜΚΟ “ΜΕΤΑδραση”

Νέα καταγγελία* κατά της ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση» κατέθεσε μέλος μας για μη καταβολή ενσήμων από τη ΜΚΟ. Η συνάδελφος εργαζόταν επί 18 μήνες ανασφάλιστη στη ΜΚΟ πριν η «ΜΕΤΑδραση» δεχτεί να την ασφαλίσει, αλλά πρόσφατα ενημερώθηκε στο ΙΚΑ ότι η ΜΚΟ δεν κατέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές ούτε για τους τελευταίους μήνες του 2012, παρόλο που πραγματοποιούσε πλέον όλες τις κρατήσεις από τη μισθοδοσία της.

Οι συνθήκες εργασίας στη «ΜΕΤΑδραση» μας έχουν απασχολήσει συχνά και στο παρελθόν (βλ. https://svemko.espivblogs.net/?p=327), αλλά φαίνεται πως η ΜΚΟ εξακολουθεί να ασκεί προκλητικά τις ίδιες πρακτικές παρά την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση εναντίον της (https://svemko.espivblogs.net/?p=409).

Ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, άκυρες απολύσεις συναδέλφων και συνδικαλιστών, υπογραφή συμβάσεων με πολύμηνη καθυστέρηση είναι μόνο λίγες από τις περιπτώσεις συστηματικής πλέον παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας από τη ΜΚΟ που διαχειρίζεται τεράστια ποσά κρατικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, έχοντας αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στις δομές ασύλου.

Όσον αφορά στην ασφάλιση των εργαζομένων, ενδεικτικό είναι ότι –όπως μεταφέρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι- οι εκπρόσωποι της οργάνωσης, αποκαλούν την ασφάλιση στο ΙΚΑ «απάτη» και «χαμένα λεφτά», προτρέποντάς τους να προτιμήσουν την ανασφάλιστη εργασία, προκειμένου να αυξήσουν κατά λίγο την πενιχρή αμοιβή τους. Διαπιστώνουμε, ωστόσο, ότι ακόμα και όταν η ΜΚΟ παρακρατά όλες τις ασφαλιστικές εισφορές από τη μισθοδοσία των εργαζομένων της, ακόμα και όταν εκδίδει ψευδείς βεβαιώσεις ασφάλισης των εργαζομένων προς το ΙΚΑ, επαφίεται στη διακριτική της ευχέρεια αν, πότε και για πόσους μήνες θα καταβάλει τα αντίστοιχα ένσημα.

Παρότι η διοίκηση της ΜΚΟ δεν χάνει ευκαιρία να διατυμπανίζει δημόσια, σε συνέδρια και ημερίδες, την «ευαισθησία» της για τις ευάλωτες ομάδες, η ΜΕΤΑδραση εξακολουθεί να παραβιάζει τους όρους περί ασφάλισης που τη δεσμεύουν από την εργατική νομοθεσία και τις συμβάσεις με τους χρηματοδότες της, ενώ μάλλον ξεχνά ότι αυτές οι συστηματικές παραβιάσεις θα οδηγήσουν σε αναστολή της χρηματοδότησής της.

Το ΣΒΕΜΚΟ στηρίζει τη νέα καταγγελία της συναδέλφου και προτρέπει όλους τους νυν και πρώην εργαζόμενους στη ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση» να ελέγξουν αν τα ένσημα που τους καταβάλλει η ΜΚΟ ανταποκρίνονται στις ημέρες εργασίας τους και τις κρατήσεις που τους πραγματοποιεί, καθώς και να απευθυνθούν στο ΣΒΕΜΚΟ για την καλύτερη ενημέρωσή τους.

Καμία ΜΚΟ, όσο ευγενείς και αν είναι οι σκοποί που ευαγγελίζεται, δεν είναι υπεράνω ελέγχων και δεν εξαιρείται της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα για την ικανοποίηση των διεκδικήσεων της συναδέλφου και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων στις ΜΚΟ για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

*Η καταγγελία κατατέθηκε στο ΙΚΑ, υποκατάστημα Πλατείας Αττικής. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *