ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Από το 2011 η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση απασχολούσε χωρίς ασφάλιση εργαζόμενους/ες στο πρόγραμμα Συνοδειών Ασυνόδευτων Ανηλίκων, χρησιμοποιώντας παράνομα και καταχρηστικά το καθεστώς των «τίτλων κτήσης», δηλαδή των αποδείξεων επαγγελματικής δαπάνης.

Τον Μάρτιο του 2018 η ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση συμμορφώθηκε στη νομοθεσία, μετακυλίοντας ωστόσο το κόστος ασφάλισης στους εργαζόμενους/ες. Επέλεξε να επιβάλλει σε όλο το προσωπικό του τμήματος Συνοδειών την έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, συνεχίζοντας να αφήνει έκθετους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες οι οποίοι/ες, ενώ στην πραγματικότητα έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, αναγκάζονται να καλύψουν το κόστος της ασφάλισής τους εξ ολοκλήρου οι ίδιοι!

Τον Ιούλιο του 2018 κατατέθηκε αγωγή εναντίον της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση από συναδέλφισσα, η οποία απολύθηκε καθώς αρνήθηκε να δεχτεί το νέο καθεστώς. Εργαζόταν στη ΜΚΟ συνεχόμενα από το 2013 χωρίς ασφάλιση, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Με την αγωγή αυτή διεκδικούσε την αναγνώριση του εξαρτημένου της εργασίας της και όσα απορρέουν από το νόμο.

Βέβαια όλα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη ούτε πρόκειται περί μεμονωμένου περιστατικού. Την ίδια πρακτική έχει ακολουθήσει κατά καιρούς και με πλήθος προφάσεων η εργοδοσία, τόσο για τους/τις συνοδούς, όσο και για διερμηνείς, επιτρόπους και για άλλες/ους εργαζόμενους/ες. Το 2018, άλλωστε, η ΜΕΤΑδραση καταδικάστηκε τελεσίδικα από το Εφετείο για παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας μετά από αγωγή που κατέθεσε διερμηνέας.

Στις 21 Ιανουαρίου 2020 εκδικάζεται η έφεση της συναδέλφισσας στην πρωτόδικη απόφαση που απέρριψε τις διεκδικήσεις της προς την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, εξυπηρετώντας την εργοδοτική ασυδοσία των ΜΚΟ.

Καταγγέλλουμε τις πρακτικές της ΜΕΤΑδρασης, που μαζί με πλήθος άλλων ΜΚΟ, αναπτύσσονται επενδύοντας σε ένα ανθρωπιστικό προφίλ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ίδια στιγμή που καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων τους, «προβάροντας» τις χειρότερες, πιο επισφαλείς και πιο ευέλικτες μορφές εργασιακών σχέσεων).

Όσο οι εργοδότες καταπατούν τα εργασιακά μας δικαιώματα, θα μας βρίσκουν απέναντί τους διεκδικώντας με συλλογικούς αγώνες:

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

-ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

-ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/-ΕΣ