24 ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΗ 2022 // 24 hour Strike at International Rescue Committee- Hellas on Wednesday 11 May 2022

(english version below)

Τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής οργάνωση International Rescue Committee έχει ενημερώσει το προσωπικό της στα προγράμματα ψυχικής υγείας σε Λέσβο και Σάμο για το επικείμενο κλείσιμο/συρρίκνωσή τους, και έχει προχωρήσει – με συνοπτικές διαδικασίες και υπερβάλλουσα προνοητικότητα-στην τακτική καταγγελία των συμβάσεων αορίστου χρόνου, με σκοπό τη μείωση των αποζημιώσεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια σε μια σειρά διακοπής προγραμμάτων και μαζικών απολύσεων από την οργάνωση, εξαιτίας της “παύσης” των χρηματοδοτήσεων. Ανεξαρτήτως της εξεύρεσης πόρων είναι ευθύνη του εργοδότη η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η απρόσκοπτη μισθοδοσία των εργαζομένων

Οι πρακτικές που αναφέρθηκαν είναι φυσικά συνήθεις στο χώρο των ΜΚΟ, καθώς η εργασιακή ανασφάλεια και η αβεβαιότητα, οι ολιγόμηνες συμβάσεις και οι απολύσεις είναι μια συνθήκη που βιώνουμε καθημερινά εμείς οι εργαζόμενοι/ες.Δεν μπορούμε όμως να παραμείνουμε αμέτοχες και σιωπηλοί μπροστά στις τρέχουσες εξελίξεις. Εκφράζουμε λοιπόν την αντίθεσή μας στη διακοπή των προγραμμάτων και καταδικάζουμε τις απολύσεις των συναδέλφων/ισσών. Θεωρούμε ότι καλύπτουμε κρίσιμες και ζωτικές ανάγκες και ότι η απόσυρση των παρεμβάσεων υποστήριξης των προσφυγισσών και μεταναστών, που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ανοίγει μεγαλύτερο χώρο στις απάνθρωπες πολιτικές των επαναπροωθήσεων, των στρατοπέδων συγκέντρωσης, των αποκλεισμών και του ρατσισμού.

Διεκδικούμε:

  • να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος και καμία συναδέλφισσα
  • να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στη Λέσβο και τη Σάμο και να συνεχίσουμε την παροχή των υπηρεσιών στον προσφυγικό πληθυσμό που βάλλεται από παντού
  • άμεση ανάκληση του πλάνου απολύσεων στην IRC

Καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους στην IRC να συμμετέχουν στην απεργία την Τετάρτη 11 Μάη 2022

Καλούμε, όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να διεκδικήσουμε μαζί τα δικαιώματα μας.

Για την προστασία των εργαζομένων.

Για την προστασία προσφύγων και μεταναστριών.

Για την αλληλεγγύη παντού και πάντα.

(english)

In recent weeks the International Rescue Committee has informed its’ staff in the mental health programs in Lesvos and Samos of their impending closure / cutback and has proceeded – with concise procedures and excessive foresight – to the permanent termination of contracts, in order to reduce compensations. This development follows a series of programs closing and mass layoffs by the organization due to the “cessation of funding”. Regardless of finding funding, it is the employer’s responsibility to maintain the job positions and continue paying the wages.

The practices mentioned above are common in the field of NGOs, we face constant job insecurity and uncertainty, we have to work on short-term contracts, eventually dismissals are a common condition that we the employees experience every day. We cannot remain uninvolved and silenced in the face of current developments. We therefore express our opposition to the emerging closure of the programs in Lesvos and Samos and we condemn the dismissals of our colleagues. We believe that we are addressing critical and vital needs and that the recent withdrawal of refugee and immigrant support interventions is opening more space to the inhumane policies of deportations, concentration camps, discriminations, and racism.

We demand

  • None of our colleague should be fired
  • The maintenance of job positions, so we can continue providing services to refugees who face daily the indifference and unacceptable behavior of the authorities.
  • Immediate callback of IRC’s dismissal planning

We call on our IRC colleagues to go on strike on Wednesday 11 of May.

We call on, all the workers to come together to claim our labor rights.

To defend workers.

For the defense of refugees and immigrants.

For solidarity everywhere and always.